Tedaviler

Ortodonti

Çocuklarda ve erişkinlerde, gerek iskeletsel, gerekse dişsel yapı bozukluklarının düzeltilmesini içeren diş hekimliği dalına ortodonti denir.

Ortodontik bozuklukların nedenlerini;

-Genetik faktörler,

-Dudak damak yarığı gibi doğuştan olan anomaliler,

-Parmak emme, tırnak yeme, kalem ısırma gibi zararlı alışkanlıklar,

-Ağız solunumu,

-Süt dişlerinin erken kaybı,

-Travma,

-Yirmi yaş dişlerinin diğer dişleri sıkıştırması

şeklinde sıralayabiliriz.

 

    Ortodontik tedavi; ağız ve yüz estetiğinin sağlanmasının dışında, yapı bozukluğu nedeniyle oluşabilecek dişeti problemlerini ve çürük oluşumunu engeller.

Her yaş grubundaki kişiler ortodontik tedavi yaptırabilir. Özellikle çocukların 7 yaşından önce ortodontik açıdan muayene olması önerilmektedir. 7 yaşından sonra daimi dişler sürmeye başlar ve problem varsa ortaya çıkarılabilir. Bu tedavinin erken yaşlarda yapılması başarılı sonuçlar vermektedir.  
Ortodontlik tedavi 3 şekilde ayrılabilir


a.Sabit Apareyler: Dişin üzerine yapıştırılan ‘Braket’ denilen ancak hekim tarafından çıkarılan apareylerdir. Braketler temel olarak metal ve seramik (porselen) olmak üzere iki gruba ayrılırlar. İki braket türünün de kendine göre avantajları vardır. Ancak ortodontik tedavide genellikle paslanmaz çelik braketler kullanılır. Günümüzde porselen ve seramik esaslı şefaff braketler, lingual teknik adını verdiğimiz, dişlerin dil ve damağa bakan iç kısımlarından uygulanan teknik veya invisalign ismini verdiğimiz şeffaf plaklarla uygulanan ortodontik tedavilerle estetik kaygı ortadan kalkmaktadır.

 

b.Hareketli Apareyler: Daha kısa süreli kullanabildiğimiz Akrilik damak kısmıyla ağızda tutunmayı sağlayan tellerden oluşan hasta tarafından takılıp çıkartılabilen apareylerdir. Genellikle tek veya bir gurup dişe hareket yaptırmak amacı ile kullanılır ve kapasiteleri sınırlıdır.


c.Fonksyonel Apareler: Alt ve üst çenenin birbirine göre bozulan ilişkilerini (iskeletsel problemler) düzeltmek amacıyla ergenlik dönemi öncesinde küçük yaşlarda çoğunlukla hastaların kendilerinin takıp çıkarabildiği özel apareylerdir.


Bir hastanın göreceği ortodontik tedavinin süresi, hastadan hastaya hatta ortodonti uzmanından ortodonti uzmanına farklılık gösterebilir. Hastanın şikayetçi olduğu bozukluk, göreceği ortodontik tedavi planının içeriğini ve dolayısıyla süresini de etkileyecektir. Genel olarak ortodontik tedavinin uzun sürdüğünü ve aşama aşama değişkenlik göstereceğini söyleyebiliriz. Kimi kapanış bozuklukları için tek aşamalı bir tedavi yeterliyken bazı tedavilerde ancak iki üç aşamadan sonra başarıya ulaşılabilmektedir. Daha basit ortodontik sorunlar birkaç aylık süreçlerde çözülebilirken, yaşanan sorunun türüne göre değişmek üzere birçok ortodontik tedavide 1-2 yıl gibi sürelerde başarılı sonuç alınmaktadır.